Algemene voorwaarden

Wanneer u zich inschrijft of een account aanmaakt verklaart u zich akkoord met onze algemene voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden kunnen gewijzigd worden. Alle wijzigingen van onze algemene voorwaarden zullen aan deze pagina toegevoegd worden, en het gebruik van de website na deze aanpassing stemt overeen met de aanvaarding van de algemene voorwaarden zoals ze gewijzigd werden.

We behouden ons het recht voor om uw account op te zeggen zonder dat u recht heeft op een schadevergoeding.

Begrippen en benamingen

Eigendomsrechten

Gebruik van de site

Vergoedingen en betalingen

Privacy

Aansprakelijkheid